Press Room


Protectia datelor personale - GDPR
2023-08-23 22:58:13

Protectia datelor personale - GDPR

Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”)

BIBI TOURING  TOUROPERATOR SRL cu sediul social str. Trotus, Nr.4 , Ploiesti, Prahova, CUI RO15490210, J29/938/2003  în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

 Responsabil

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: andreea.radu@bibi.ro

 

 Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

 Datele personale prelucrate de către Operator sunt: nume, prenume, CNP, serie si numar carte de identitate/pasaport, data de nastere, data de emitere si expirare carte de identitate/pasaport, adresa, numar de telefon, adresa e-mail, date bancare, orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate.

În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice.


 Scopul și baza juridică a prelucrării

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:

-  de a presta servicii turistice

-  de a îndeplini mandatul/împuternicirea acordat(ă) de client/potențialul client în scopul intermedierii relației cu revanzatorii;

-  de a soluționa sesizările si cererile transmise de clienți, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea;

-  de a prelucra datele in scopul imbunatatirii ofertei agentiei

-  de a derula relația cu touroperatorii, societatile de asigurare, societatile de transpport persoane, terestrestru sau aerian.

-  de a asigura informarea privind schimbarile survenite in programul cumparat (ex. Programe turistice, Bilet de avion,)

- de a transmite informari comerciale: oferte speciale, oferte last minute, etc

Temeiul juridic al prelucrării Datelor personale este reprezentat de:

-  executarea contractul pe care l-ați încheiat în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor;

-  de respectarea unei obligații legale;

-  consimțământul liber exprimat; 

-  de executarea unui sarcini de interes public sau legată de exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul;

- pentru urmărirea intereselor legitime ale operatorului sau ale terților (interesele legitime includ Îmbunătățirea serviciilor, promovarea serviciilor proprii).

Refuzul Clienților de a transmite datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principala.

Pentru îndeplinirea scopurilor și anume (i) transmiterii comunicărilor comerciale în scop de marketing direct care au legătură cu activitățile desfășurate sau (ii) transmiterea de către partenerii agentiei a unor comunicări comerciale in scop de marketing direct care NU au legătură cu activitatea principală, transmiterea datelor dumneavoastră personale este voluntară. Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru aceste din urmă scopuri, nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor. Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

 Destinatarii Datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari:

a) angajaților și colaboratorilor Operatorului de pe teritoriul Uniunii Europene;

b) societăților terțe sau a altor destinatari, precum partenerii contractuali: touroperatori(organizatori ai programelor turistice), furnizori de servicii(cazari, bilete de avion, bilete de autocar, societati de asigurari), a unor terțe părți responsabile cu derularea activităților marketing direct conform dispozițiilor GDPR si în urma obținerii consimțământului dumneavoastră. În acest din urmă caz, vă informăm că destinatarii datelor aparțin următoarelor categorii: furnizori de servicii de call center, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, executanți de lucrări, furnizori de servicii (de exemplu servicii de sănătate) si bunuri (de exemplu produse electronice și electrocasnice), societăți de asigurare si reasigurare, agenții de cercetare a pieței.

c) către autoritățile statului (ANRE, ANAF, ANAP, ITM, organele de cercetare penala etc.), spre exemplu, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscala, legislația muncii, lupta anticorupție, efectuarea operațiunilor contabile, derularea de proceduri de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fără a se limita la: transmiterea de informații către politie/parchet/ANRE);

Transferul datelor cu caracter personal având în vedere evoluția naturala a domeniului IT, destinata furnizării de aplicații informatice in scopul digitalizării serviciilor prestate, menționam ca, urmare a derulării contractelor în care BIBI Touring Touroperator este parte, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal implica transferul datelor către alte companii din grupul BIBI, cat si către alți parteneri, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectului contractului în care Clientul este parte. Așadar, precizăm ca datele sunt transferate in spațiul Uniunii Europene și/sau in afara acestuia prin intermediul unor instrumente juridice și în baza unor garanții adecvate reglementate de Comisia Europeana și/sau de către alte autorități naționale, respectiv în alte state care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor.

 

 Perioada de păstrare a Datelor cu caracter personal

 Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate.

Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine, în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE, datele vor fi șterse.

Procesul decizional automatizat

Dumneavoastră veți putea fi supus unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor, precum crearea de profiluri. În acest caz veți avea dreptul de a beneficia de intervenția umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

 Drepturile persoanelor vizate

 Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:

a) să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;

b) să solicitați rectificarea acestora;

c) să solicitați ștergerea acestora;

d) să obțineți restricționarea prelucrării datelor;

e) să vă opuneți prelucrării datelor;

f) să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

 

Vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct.

Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei.

În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketing, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Pentru exercitarea drepturilor și/sau retragere consimțământului dumneavoastră veți putea înainta o cerere scrisă(), datată si semnată, insotita de o copie dupa actul de identitate(carte de identitate sau pasaport) prin una din urmatoarele modalitati: 

- direct la sediul BIBI Touring Touroperator: Str. Trotus, nr. 4, Ploiesti, Jud. Prahova

- prin postă la adresa BIBI Touring Touroperator: Str. Trotus, nr. 4, Ploiesti, Jud. Prahova

- prin e-mail la  , 

Pentru mai multe informații cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al grupului Bibi, ce poate fi contactat la adresa de e-mail menționată . Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului GDPR.
Anunt achizitie servicii analiza nevoilor
2023-06-26 09:02:53

Societatea comercială BIBI TOURING SRL anunță intenția de a achiziționa servicii de efectuare a unei analize IT, în condițiile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor

 

https://bibi-touring.ro/images/upload/files/anunt.docx

https://bibi-touring.ro/images/upload/files/ghid.pdf

https://bibi-touring.ro/images/upload/files/indrumar.pdf
Termeni si conditii
2023-04-10 19:11:16
 • Detalii despre companie:

Nume companie – Bibi Touring Touroperator SRL

Nr. ord. registru com./an: J29/938/2003 C.I.F.: RO15490210 Sediul: Bd. Republicii, nr. 12, Ploiesti, Prahova

 • Conditiile de prestare a serviciului/livrare (lista de pre?uri pentru livrarea bunurilor ?i momentul livr?rii bunurilor c?tre client)  

Livrarea se face la date de check inn in fucntie de rezervare iar documentele se iau automat din site

 • Specificarea metodelor de plata (specificarea pl??ii prin PayU)  

Plata se face conform scadentei de pe factura emisa

 • Definirea returului  

Returul se face conform conditiilor de la fiecare rezervare in parte.

 • Definirea politicii privind reclamatiile

Reclamatiile se fac in maxim 10 zile de la data terminarii sejurului
Anunt angajare - Operator turism in sisteme de rezervari hoteliere
2023-04-10 18:51:58

Operator turism in sisteme de rezervari hoteliere

In cadrul Bibi Group 4 Travel construim un nou department R&D (Research&Development)  si invitam in echipa pe care o formam 3 operatori talentati si cu experienta in sisteme de rezervari hoteliere.

 

Motivul

Impreuna cu departamentele de achizitii si vanzari vom dubla in urmatorul an portofoliul propriu de unitati de cazare din Romania si numarul distribuitorilor internationali.

 

MISIUNEA noastra este sa oferim agentiilor de turism din intreaga lume vacante sigure si profitabile, oriunde in Romania.

VIZIUNEA – Sa ajungem cel mai dorit furnizor B2B pentru vacante in Romania. Mai concret, pana in 2030 avem obiectivul de a deveni prima optiune ca furnizori de vacante in Romania pentru touroperatori din 50 de tari.

VALORILE – Inovatie, Incredere, Prietenie 

 

Ce am realizat pana acum ?

Ne gasesti in topul din 2022 al Camerei de Comert al Romaniei, avem peste 30 de ani de experienta pe piata turistica, suntem initiatorii programului Inscrieri Timpurii (2005), am lansat BibiEncyclopedia - The Bige Book on Romanian Travel (2016) si colectia de cataloage hybrid Bibi100 (digital si print - 2019).

Peste 1.000 de agentii de turism rezerva in sistemul nostru actual vacante in peste 1.000 de unitati de cazare.

 

Cum functionam?

Avem doua echipe de achizitii care contracteaza servicii turistice in toata Romania pe care le organizam intr-un soft inventory (tourclick-eurosite). Procesarea se face manual si automat prin interconectari (XML, API, PMS Channel manager). Apoi pachetele turistice sunt distribuite online catre agenti de turism si OTA nationali si internationali.

 

Descrierea jobului

Cele mai importante responsabilitatiale acestui rol sunt:

 • Contacteaza unitati hoteliere din lista de asteptare in vederea integrarii cu sistemul Bibi inventory (tourclick -Eurosite) utilizand channel manager-urile existente in portofoliu
 • Mapeaza si sincornizeaza hotelul cu sistemul Bibi verificand atent toate setarile, disponibilitatile si tarifele care se transmit automat
 • Verifica corectitudinea transmiterii catre sistemul de contabilitate
 • Asista team leader-ul la implementarea unor noi channel manager-uri
 • Testeaza conexiunile in vederea eliminarii tuturor nefunctionalitatilor.
 • Comunica prompt cu echipele de suport softwere
 • Contribuie la implementarea de noi facilitati si upgrad-uri a catalogului hybrid Bibi 100
 • Utilizeaza performant sistemul de raportare BI  Qlick Sense, contribuie la imbunatatirea lui si sustine traininguri  echipelor din operational

In cadrul acestui rol vei lucra direct cu managerul R&D.

 

Ce iti oferim?

Din prima zi :

Bonuri de masa

Prima de Paste, Craciun si Ziua Femeii

Prima de 1 Iunie pentru cei cu copii minori

Cursuri si traininguri

Program flexibil

Posibilitate de lucru la distanta

Infotripuri

Vacante fara comision

Espressor cafea la dispozitie

 

Dupa perioada de proba

Bonus de performanta

Asigurare medicala privata

O consultatie pe an la medic nutritionist – Diana Voican -BIBI Med

50% reducere la abonament fitness Strong&Factory

 

Cerinte:

 • Experienta in turism  -de exemplu: agentie, hotel, sistem de rezervari international
 • Bune abilitati de Comunicare si Negociere
 • XLS
 • Limba engleza vorbit  si scris bine
 • Cunoasterea unei alte limbi straine reprezinta un avantaj
 • Permis cat B
 • Disponibilitate pentru deplasari in tara

 

Cum aplici?

Trimitic un CV pe adresa de email resurseumane@bibi.ro cu raspuns la urmatoarele intrebarile :

 1. Ce experienta te recomanda pentru acest rol?
 2. Mentioneaza in ce sisteme de rezervari turistice ai lucrat ca profesionist/utilizator.
 3. Cat de bine cunosti excel? Ce operatiuni stapanesti bine?

Daca ne plac raspunsurile tale o sa primesti o invitatie pentru a te programa la un interviu online.

 

Recomanda

Ai citit acest anunt si nu ti se potriveste dar cunosti o persoana remarcabila pentru noi? Daca da, trimite acest email catre persoanele potrivite si transmite-le sa aplice conform celor de mai sus. Multumim.

 

Bonus

Oferim un bonus de 1.000 lei daca ne recomanzi o persoana care ramane cu noi dupa 6 luni.

Bibi Touring Touroperator- Vacanta. Oriunde in Romania.

Va rugam sa trimiteti cv-ul pe adresa de email resurseumane@bibi.ro
Noile măsuri de prevenire şi combatere a pandemiei Covid-19
2021-09-29 16:05:12

Conform HOTĂRÂRE nr. 990 din 17 septembrie 2021
pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 17 septembrie 2021
Completată cu HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021 
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 23 septembrie 2021 
Data intrării în vigoare 23-09-2021
Pentru a beneficia de serviciile de restaurant (mic dejun, prânz, cină) și serviciile de bar trebuie să prezentați Certificatul Verde care atestă vaccinarea sau testarea negativă SarsCov2 sau trecerea prin boală conform prevederilor legale în vigoare.
Verificarea acestui certificat va fi efectuată de către colegii noștri prin intermediul aplicației “CheckDCC”, înainte de preluarea comenzii dumneavoastră.
Alte înscrisuri decât Certificatul Verde cu QR code nu sunt valabile (teste, adeverințe etc.) cu excepția cetățenilor proveniți din statele ale căror autorități nu emit certificate digitale ale UE privind COVID-19 (va fi verificată existența documentelor pe suport hârtie sau în format electronic care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SarsCov2).
Participarea este permisă, conform HG 990/Anexa nr.3, Art. 6, doar pentru:
· persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
· persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
· respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

1. RESTAURANT
· Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 05:00 – 02:00 în județele/ localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
· Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

2. CENTRUL SPA
a. Piscina interioară, saune, jacuzzi, cabinete de masaj
· Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
· Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
b. Sala de fitness
· Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
· Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

* Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
* Organizatorii/Operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei anexe au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID19 folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.
* Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 6 ani.
ANUNT DE INCEPERE PROIECT
2020-12-18 14:55:33

ANUNT DE INCEPERE PROIECT

“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM - urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar  din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID – 19

Beneficiar proiect : SC BIBI TOURING TOUROPERATOR SRL

OBIECTIVUL MASURII : Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID – 19, pentru beneficiarii prevazuti la art. 3, a caror activitate a fost  afectata direct sau indirect de raspandirea virusului SARS – COV 2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.

PROIECTUL ESTE COFINANTAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritara 3 – Sprijinirea IMM – urilor ca reactie la pandemia COVID – 19, Prioritatea de investitii 3d - Sprijinirea  capacitatii IMM – urilor de a creste pe pietele regionale, nationale si international si de a se angaja in procesele de inovare.

Valoare proiect : 834713.75 lei

Finantare nerambursabila : 725925 lei

Cofinantare : 108888.75 lei

Data inceperii proiectului : 18.12.2020

Data finalizarii proiectului : 17.06.2021

 

Numarul contractului de finantare : M2-248 din 08.12.2020
Infotrip in statiuni balneare- Ziua 3
2019-04-21 21:17:29

Ziua 3

*Ce-i drept in dimineata asta am deschis ochii putin mai greu si putin peste ora 7. Pe la 7:10 mai exact.

Ne-am dat mesaje pe grup si am coborat la micul dejun. Bufet  bogat ca in dimineata trecuta. Dupa ce am mancat bine, ne-am luat cafelele si am mai iesit putin pe terasa-stii tu de ce- iar dupa asta am urcat toti in camere pentru a ne lua bagajele. Dupa check-out, ne-am strans mana cu gazda noastra de la Afrodita si l-am sunat pe domnul sofer sa ne aduca masina in fata hotelului. Ne-am urcat cu tot cu bagaje si am pornit la drum. Urma sa mergem la Calimanesti Caciulata!

Am conectat-o din nou pe “micutza”, care din nou ne-a intretinut atmosfera doar ca nu ca in ritmul de aseara. Si ca sa-ti faci o idee, de la ritmurile orientale, solo percutia :)), de petrecere, de club, trecusem la muzica din aia chill.

Afara era frigut, innorat, picura sau chiar ploua iar unii dintre camarazii mei trageau pe dreapta in reprize de 15-20 de minute. Drumul parea prea lung cand ii vedeam moţăind astfel am preferat sa privesc pe geam, sorbind lenes din sticla de cola.

“If you ever leave me baby, leave some morphine at my door/'Cause it would take a whole lot of medication, To realize what we used to have, We don't have it anymore…”

 • Bruno Mars- It will rain

Pe la 14:00 ajungem la Calimanesti, lumea se trezeste si usor ametita de drum coboara unde da nas in nas cu vantul si aerul “tare” de munte. Aici facem cunostinta cu directorul de la Complex Balnear Cozia *** iar Eveline (director marketing) ne-a povestit despre toate cele 3 corpurile ( Caciulata, Cozia si Oltul-cladiri grandioase, fiecare avand cate un numar impresionant de camere) si ne-a adus la cunostinta ca toate 3 au acces la baza de tratament ultramoderna a Complexului Balnear Cozia, unde se fac aerosoli, pulverizatii, tratament prin laser, electroterapie prin curenti diadinamici, curenti interferentiali, ionogalvanizari, tens, solux, ultrasunet sau unde scurte; impachetari cu parafina si magnetoterapie, reflexoterapie, drenaj limfatic, masaj sau acupunctura + Hidroterapie prin bai cu bule, bai cu plante, bai galvanice, dus subacval sau afuziuni. Sper ca le-am trecut pe toate :))

Tot de la ea am aflat ca in Corpul Caciulata nu se cazeaza persoane cu dizabilitati iar accesul la piscine, indifferent de Corpul in care se cazeaza turistii, se plateste la receptie-sincer, am fost uimiti de numarul mare de oameni care se relaxau in piscine intr-o asa zi de duminica.

A urmat Hotel Central. O frumusete de hotel care isi pastreaza originalitatea in ceea ce  priveste arhitectura, design ul-mobila bine intretinuta care dateaza de mai bine de 1 secol si care troneaza mandra in dormitoarele spatioase. Despre hotelul Central iti mai pot spune ca are in dotare restaurant, bar de zi, piscina interioara cu apa care provine din surse geotermale + o baza de tratament ultramoderna.

Dupa tur, ne-am dus in restaurant unde am servit un pranz care ne-a prins numa’ bine dupa seara trecuta si drumul lung: ciorbita de vita, aburinda+peste la cuptor cu garnitura de cartofi/ snitele de pui cu cartofi + clatite cu dulceata de visine. Un deliciu.

Intre mese, ne-au servit si cu cate un pahar de vin rosu.  Faza amuzanta e ca atunci cand am vazut vinul, multi dintre noi am strans ochii si am inghitit in sec spunand, ca niste copii cuminti, “ nu, multumim! :)”.

Prazul asta facuse minuni. Ne-am luat ramas bun si ne-am urcat din nou in masina, urmandu-ne drumul spre Ploiesti. Mentionez ca si aici, la Calimanesti, am facut pozici pentru story-urile de pe Insta.

Au urmat glume si ras->pauza de somnic->glume si muzica->pauza de somnic (pe bune, oamenii mei chiar erau obositi :)). La un moment dat ne-am pus la “micutza” niste show-uri de stand up dar nu se auzea prea bine asa ca am pus niste muzica-oldie but goldie-de-a lui Etta James, Pink Martini, Bert Hart, Fugees, Patricia Kaas sau Lara Fabian.

Ora 20:15. Am ajuns la Ploiesti si chiar daca aveam cearcane si spatele aplecat de la atata oboseala, eram incantati de experienta/aventura traita.

Ne-am luat la revedere si am pornit fiecare spre casa lui. Dimineata aveam sa ne revedem cu totii la birou.

Nota: Echipa BIBI e chiar de gasca. Si gasca asta e chiar de treaba. Stim sa ne sustinem, sa ne ajutam, sa invatam, sa lucram dar si sa ne distram. Ne plac info trip-urile si mai vrem!

High five, bro’!

Multumesc tuturor pentru inspiratie!

N.
Infotrip in statiuni balneare-ziua 2
2019-04-18 11:55:36

ziua 2

*de data asta am deschis ochii de dinainte sa-mi sune alarma de la ora 7:00.

Gasca BIBI coboara la micul dejun. Mancam copios dupa care iesim pe terasa restaurantului unde sorbim cafeaua pana la ultima gura si fum…respiram aerul curat de munte iar apoi plecam sa vizitam hotelul Diana *** aflat la o distanta de aproximativ 5 minute de mers pe jos fata de hotelul Afrodita.

Dupa prezentarea intregului hotel care ne-a incantat prin atentia la micile detalii si prin camerele sale spatioase, ne pregatim sa pornim intr-o excursie pe care am asteptat-o cu sufletul la gura: Plimbarea pe Clisura Dunarii. Asadar, ne urcam in autobuz si domnul sofer ne duce pana la Orsova de unde urma sa luam salupa “Danubius”. Eram programati pentru ora 11:00, mai are rost sa va povestesc ca aproape am crezut ca nu o sa mai facem plimbarea asta mult visata?  DA? Si de ce? Pai inaintea noastra mai era un grup iar salupa inca nu se intorsese, astfel am asteptat 10 minute…20 de minute…30 de minute…40 de minute…am mai baut si cate-o cafea sa ne mai incalzim, ne-am mai facut si niste poze cu placuta; stateam cu ochii pe ceas si asteptam mai rau decat atunci cand are CFR ul intarziere si-l astepti ca tre’ sa ajungi la interviu...44 de minute si 33 de secunde Gata! deja ne pierdusem rabdarea, vantul batea si inca ploua marunt. “Daca nu vine in maxim 3 minute, noi plecam” cu replica asta deja se crease putina tensiune si aproape ca ne demoralizasem complet  …cand  de-o data se aude unul de-al nostru: “ Hai ca vine!”

Ne-am imbarcat si am pornit.Golful Orsova-Tabula Traiana-Cazanele Mici-Statuia lui Decebal…*ohhh  :3 aici trebuie sa-ti spun ca toti aveam netul pornit si faceam instastory-uri, uitand complet de  mesajele primite inca de cand intrasem in Herculane cu “Bun venit in Serbia” si semnul ala mic din susul ecranului care ne atentiona ca ne intrase roamingul si ca nu ne mai mergea netul de la Vdf, dar ce ne pasa noua! Mergea inca un filmulet pe instagram, nu?*Manastirea Mraconia-Golful Dubova-Cazanele Mari-Grota Veterani-Pestera Ponicova.

Sincer nu simteam frigul, priveam prin “geamurile” de folie apa in valuri mici(“ geamuri” carora din cand in cand le mai deschideam fermoarele ca sa vedem mai clar) si peretii stancosi proaspat decorati de natura cu flori de liliac mov si cu lalele galbene-flori unice in Europa si protejate prin lege care cresc in stanca prin locurile pe unde frigul nu-si permite sa intre.

Acum parca incepeam sa intelegem de ce am asteptat atat sa vina salupa cu celalalt grup. Practic nu ne venea sa ne intoarcem pe uscat.

Excursia s-a terminat, ne-am urcat in autobuz sa ne intoarcem la Afrodita iar daca tot era in drumul nostru ne-am gandit sa trecem putin si prin centrul vechi din Baile Herculane- asa cu masina- ca sa ne punem pe retina obiective noi si sa ne mai stingem putin setea de cunoastere. Astfel am trecut pe langa statuia lui Hercule ( de unde vine si numele statiunii; “care de altfel a fost fiul lui Zeus si al frumoasei Elena, consemnat in mitologia romana ca patron al izvoarelor termale, simbol al puterii”), pe langa parcul “Regele Ferdinand”, pe langa Baile Romane care apropos, erau cat pe ce sa se prabuseasca si astfel se grabeste procesul de renovare a lor. Tot din masina am vazut hoteluri renumite precum Versay, Hercules sau Calipso.

Nota: Stii ca daca spui “Baile Herculane”, automat spui si Imparateasa Elisabeta aka printesa Sissi, da? Ok. Da un search pe google, sa-i afli povestea!

Ora 14:40, ne intoarcem la Afrodita, unde pranzul delicios ne-a calmat si incalzit dupa frigul si ploaia din excursie (pe care nu le regretam, sa ne intelegem!). Ne am strans cu totii in fata receptiei si am inceput practic vizita amununtita  a hotelului Afrodita. Camere spatioase, cu balcoane cu vedere spre munti, apartamente incapatoare, sala de conferinta-unde avusese loc o sedinta de Yoga si…cireasa de pe tort HERCULUM SPA, loc unde se fac bai si masaje cu miere, bai cu plante aromatice sau se folosesc plante afrodisiace (Stiai ca cimbrul are efect afrodisiac?), bai energizante, saune care trateaza acneea saul alte boli ale pielii, “Sauna Neagra “, piscine cu apa incalzita, zona de kinetoterapie. Pe scurt Herculum Spa este de vis!

O alta surpriza din partea lor: 2 ore de acces gratuit pentru gasca BIBi. Cee?!? Gata, cand au auzit, fetele au urcat in fuga pana la etajul 8 (Exagerez. Au urcat cu liftul) si-au luat costumele de baie si fugit la Spa.

Unii dintre noi erau in extaz, altii mi se pareau putin abatuti si nu intelegeam de ce…

Dupa toata relaxarea, toata lumea urca in camera si incepe sa se pregateasca pentru cina. Fetele cu  rochite, baietii la camasa (si Sima la tricou). Coboram in restaurant. O alta surpriza de la gazdele noastre: muzica live de saxofon iar fetele erau practic absorbite de imaginea impecabila a saxofon…istului! A urmat muzica remixata de un tanar DJ.

De partea cealalta a mesei observ din nou o fatza trista si acum chiar incepeam sa-mi pun intrebari serioase: Oare nu i-a placut mancarea? Muzica? Se simtea rau?

Ma duc sa intreb ce s-a-ntamplat si imi raspunde cu un glas trist, aproape stins, vorbea incet de tot si ma straduiam sa inteleg ce spune in tot zgomotul ala iar tot ce am putut sa aud a fost  “mnmm… mnmn...Vodafone..”. Am mai intrebat o data si de data asta aud si inteleg toata fraza. “ 40 de euro cost suplimentar la Vodafone”  CE MA?? :))))) Nu stiam daca sa rad sau sa plang. I-am spus sa se linisteasca si ca singura solutie pentru situatia creata era sa dam un shot de tequila:D

Baietii nostri aveau chef de billiard, fetele noastre aveau chef de muzica si dans. Ce era de facut? Ei bine, ne-am mutat in zona de billiard (unde am dat shot-ul ala de tequila) si practic pentru a “impaca si capra si varza”, am adus-o pe “micuţă” si am pus muzica d-aia buna! In scurt timp parca baietii nu mai erau atat de incantati de billiard cand fetele se distrau atat de bine pe muzica.

A urmat o seara memorabilia in care ne-am simtit bine, am dansat, am cantat, am baut  degustat vinul ala alb.

Am urcat cu totii in camere pe la ora 3:00 dimineata si de adormit, eu am adormit pe la 4:00 pentru ca am preferat sa mai stau putin pe balcon. Privelistea era de milioane.

 

 

 

 
Despre noi
2018-10-29 17:22:51

Despre noi!
Infotrip în staţiuni balneare-12-14.04.2019
2014-05-15 09:55:03

Bună, de vineri ne tot aştepti să-ți povestim cum a fost în infotrip şi să vezi poze, nu?

Sunt multe de povestit iar ultima postare a noastră fost cea de hotel Palace *** din Govora.  Ştim că nu am apucat să-ţi  spunem multe, aşa că hai să derulăm “filmul” începând cu ziua de vineri, 12.02.2019.

Ziua 1                                                 

* mă frec la ochi şi încerc să-i deschid, după care îmi duc mâna la gură încercând să opresc un căscat adânc. Mă ridic în capul oaselor şi încerc cu disperare să găsesc telefonul care cânta de zor. Era alarma. Indica ora 5:00! …oh, stai puțin, am derulat cam mult

Reluăm. Ora 12:00-ajunşi la Băile Govora. Ȋntâlnire cu domnul primar.Vizită Hotel Parc. Vizită Hotel Belvedere. Vizită Hotel Palace. Prânz la hotel Palace. Poză la Hotel Palace…ok, stop. Aici rămăsesem, corect?

Dupa  ce ne strângem mâna respectuoși cu cei de la Palace și ne fotografiem împreună pe scările hotelului, ne urcăm din nou în autobuz și pornim spre Băile Herculane. Apropiindu-ne de orașul lui Brâncuși,  eram ușor demoralizati că nu trecusem și asta ca obiectiv in programul nostru din ziua aceea și anume să-i vedem operele de artă. Pe partea dreapta, uitându ne pe geam deja puteam zări  Parcul “Coloana Infinitului” iar vreo 3 voci spontane se auzeau din “fundul” autobuzului spunând în cor ” Haideți să opriiim puțin!”. Fără să stea prea mult pe gânduri, domnul șofer pune mașina pe avarii iar noi coboram în fugă să intrăm în parc, ne scoatem telefoanele și practic ne întrecem în numărul de poze/minut pe care l puteam face. Nu exagerez.

După aproximativ 5 minute, fiecare dintre noi avea minim 15 poze făcute, 3 selfie-uri și un instastory boomerang cu Coloana Infinitului.  : )) Artiști, ce să mai!

Șoferul ne face semn că nu mai poate să staționeze acolo. O luăm la fugă iar și râzând întrăm în autobuz. Tot din fundul autobuzului, cu energie maximă se aude cea care a întreținut atmosfera pe tot parcursul info trip-ului nostru. Tânăra și plină de energie. Nouă, aș putea spune. Micuța dar puternică în același timp.

-Parcă începe să-ți pară rău că nu ai fost și tu cu noi, nu? Și vrei să știi cine e…

*”Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare/Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre HERCULANE!!!”, refren cântat în cor peste “micuța” ( da, da, “micuța” asta este boxa noastră portabilă și da, am modificat puțin piesa lui Chirilă că doar ți-am spus mai sus că suntem artiști). Vreo 2000 de decibeli putere! ( sau nu știu, zic și eu. Oricum…se auzea tare)

Ca să-ți faci o idee. A urmat un drum lung, în care am ascultat multă muzică la “micuța”, am cântat și am ras mult. Afară erau reprize de ploaie și dacă în vreo localitate nu ploua, era înnorat. Ne pica netu’ și ne cam lăsau bateriile de la telefoane. Dar astea sunt detalii…

Având în vedere că  drumul a fost lung și că “socoteală din târg nu se potrivește cu cea de acasă” ora noastră de check-in s-a decalat cu vreo 2 ore. În loc de ora 17:00, am ajuns la ora 19:00 în Băile Herculane, la hotel Afrodita Resort & SPA ****.

Primim cartelele de la recepție. Ne cuplăm doi câte doi în camerele de la etajul 8 iar în maxim o ora urma sa aiba loc cina. Cei de la Afrodita au fost tare drăguți și ne-au făcut o mică surpriză: au pus în fiecare camera de-a noastră tricouri personalizate și câte 2 sticle de vin alb sec (despre vinul asta o să îți povestesc puțin mai târziu). Așadar, ne-am luat toți tricourile personalizate pe noi și am coborât la cină (avem și poză). După cina bufet copioasă, ne-am mutat într-o zona de bar intimă, cu mobilă și design modern, lumini potrivite și uși ce duceau la terasa unde ieșeam să fum…respirăm aer curat. Seară a fost una liniștită, în care am stat toți în jurul masutei rotunde și am povestit întâmplări amuzante din viețile noastre.

Din camera 807, de pe balcon, se puteau observa Hotelurile Internațional, Grand Hotel Minerva sau terasa XXXL a hotelului Vasy și bineînțeles munții grandiosi ce incojurau zona.

Pe la 2:30 s-a dat ”stingerea”. Afară încă ploua.

 CategoriiVictoria Resort
06.01-06.06
de la 919 lei/sejur/persoana
Club Dunarea
06.01-06.06
de la 689 lei/sejur/persoana
Newsletter

Contacteaza-ne la
0244 542 542
dispecerat@bibi.ro

Ne gasesti si pe:


SC BIBI Touring Touroperator SRL
Punct de lucru: Ploiesti, Str. Trorus, nr.4, Ploiesti, Prahova
Sediu Social: Str. Str. Dambovita, nr. 33, Ploiesti, Prahova
CUI: RO 15490210
J29/938/2003
© 2024 | Bibi Touring Touroperator SRL